Lidmaatschap

We vinden het leuk dat je een deel van je vrije tijd bij ons wilt doorbrengen en we wensen je dan ook heel veel beweeg plezier bij onze vereniging!

Contributie

De contributie bij onze vereniging wordt per automatische incasso geïnd. Prijzen zoals genoemd in de tabel zijn ingegaan per 1 januari 2016.

Contributie 2019-2020
  kwartaal jaar / seizoen
Ouder en kind gym € 40,00 € 160,00
Kleuters € 40,00 € 160,00
Recreanten € 50,00 € 200,00
Recreanten plus € 69,00 € 276,00

Ledenadministratie

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de trainster of deze kan gemaild worden naar ledenadministratie@onimontfoort.nl.

Bij aanmelding wordt eenmalig € 7,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.

Voor het doorgeven van adreswijzigingen en voor opzeggen van het lidmaatschap kan men terecht bij de ledenadministratie.
Dit kan alleen schriftelijk of per mail ledenadministratie@onimontfoort.nl.

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe kwartaal gedaan te worden (voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). Wordt er na deze data opgezegd dan wordt het hele kwartaal nog in rekening gebracht.

Indien er schriftelijk wordt opgezegd:
Ledenadministratie ONI
Stadhouderslaan 96
3417 TX Montfoort

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten, niemand buitenspel!
Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk
is, probeert het Jeugdsportfonds bij te springen.
Zij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging.
Bij ONI is het mogelijk om via het Jeugdsportfonds te sporten.

Een aanvraag kan je doen via:
Careyn maatschappelijke dienstverlening
Gemeente Montfoort
GGD regio utrecht
Jeugdteam Montfoort
KBs de Heeswijk
KIK counseling
Stichting Vluchtelingenwerk Montfoort

Linschoten
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort en Linschoten (SWOM)
Timotheusschool